Årsmøte 2021

08.02.2021 20:32

Årets årsmøte i Laksvatn SSL avvikles tirsdag 9. mars klokken 19.00.

Vanlige årsmøtesaker skal behandles.

Eventuelle øvrige saker som ønskes behandlet må leveres styret ved leder Ivar Løvland innen 1. mars. Epost:ivarlovland@gmail.com.

Nærmere informasjon kommer, men møtet kan måtte bli rent digitalt via Teams, hvis smittevernforskriftene på det aktuelle tidspunkt krever dette.