Årsmøte 2022

19.01.2022 18:12

Årsmøtet 2022 blir tirsdag 1. mars 2022 på Laksvatn oppvekstsenter klokken 19.00.

Vanlige årsmøtesaker.

Innkomne saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styreleder i hende innen 15. februar, epost: ivarlovland@gmail.com.

Velkommen!