Årsmøte 2022

25.02.2022 08:31

Vi minner om årsmøte 1. mars 2022 kl. 19.00 på Laksvatn skole

Komplett årsmelding som pdf-vedlegg under.

Alle medlemmer er hjertelig velkomne. 

 

SAKSLISTE

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkalling

Sak 3: Godkjenne saksliste

Sak 4: Velge møteleder

Sak 5: Velge referent

Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 7: Behandle årsberetning fra styret

Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 9: Behandle innkomne forslag

         

Sak 10: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift

Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 12: Foreta følgende valg: 12.1 Styreleder 12.2 Nestleder 12.3 Øvrige styremedlemmer 12.4 Varamedlemmer 12.5 To revisorer 12.6 Representanter til ting (fullmakt til dette kan gis til styret) TSSK, TSK, TCK 12.7 Leder av valgkomiteen 12.8 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

Årsmelding 2021 Laksvatn SSL pdf.pdf (318862)