Årsmøte 2023

11.01.2023 11:58

Årsmøte 2023 blir mandag 27.februar kl. 1900 på Laksvatn oppvekstsenter.

Vanlige årsmøtesaker. Innkomne saker som ønskes behandlet på årsmøte, må meldes til styreleder innen 13.februar.

e-post: lill_fre@hotmail.com

Velkommen!