ÅRSMØTE I LSSL 30. MARS 2016

15.03.2016 10:10

Vanlige årsmøtesaker. Mere info legges ut her de nærmeste dagene. Husk å kom med innspill til saker.