Årsmøte LSSL

07.02.2019 12:53

Laksvatn skiskytterlag avholder sitt årsmøte mandag 25. mars kl. 18.00. Møtested blir Laksvatn skole. Eventuelle forslag som ønskes behandlet må være styret i hende innen 11. mars. Bruk epost: ivarlovland@gmail.com til dette.

Nærmere innkalling og saksliste kunngjøres senere, men sett allerede nå av datoen 25. mars til årsmøtet for å diskutere veien videre - og den vi har lagt bak oss - for Laksvatn SSL.

Styret v/leder