Årsmøtet 2019

29.03.2019 10:12

Vi avholdt vårt årsmøte mandag 25. mars med bra oppmøte. Vedlagt ligger protokollutskriften fra møtet.

Ivar Løvland fortsetter som leder av laget, og med seg i det nye styret har han Hans Olav Nilsen (gjenvalg), Jeanette Skogen (ny), Håkon Løvland (ikke på valg) og Sandra Norbye (ikke på valg). Andrine Fredriksen og Oskar Erik Hansen er varmedlemmer og vil bli automatisk kalt inn til alle styremøter.

Vi talkker for tilliten og håper alle står på for laget også det kommende året!

LSSL årsmøteprotokoll ikke signert.docx (249973)