Årsmøtet er utsatt

16.03.2020 11:59

Etter informasjon fra Norges idrettsforbund/Troms og Finnmark idrettskrets, utsettes vårt årsmøte inntil videre. Vi kommer tilbake med nærmere innkalling når en dato blir satt for årsmøtet vårt.

 

Troms og Finnmark idrettskrets vil sterk anbefale at de idrettslag som har innkalt til årsmøter i de 2 neste ukene, utsetter årsmøtet til et senere tidspunkt.

Det vises til idrettsforbundets informasjon om at det er gitt utsatt frist for gjennomføring av årsmøter til 15.juni, uten at idrettslaget trenger å søke om tillatelse til det.

Informasjon om hvordan beslutning på dette gjøres og hvordan dere informerer: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/frist-for-avholdelse-av-arsmoter-i-idrettslag-utsettes-til-15.-juni/

Begrunnelse for vår anbefaling er regjeringens pålegg om at befolkningen skal unngå store forsamlinger og kravet om minst 1 meters avstand mellom folk i møterom etc. Vi mener at hvis idrettslag skal gjennomføre årsmøtene på en god måte, uten å begrense deltakelsen og samtidig overholde myndighetenes krav så er den beste løsningen å utsette årsmøtene i denne første fasen av korona-tiltakene!