Innkalling til ekstraordinært årsmøte

28.03.2021 20:13

Styret i Laksvatn skiskytterlag innkaller herved til en ekstraordinært årsmøte tirsdag 13. april kl. 19.00. Møtet avholdes digitalt på Teams.

Saker til behandling:

Sak 1.     Utvidelse av styret fra 5 til 7 personer inneværende år.

               Styret innstiller på utvidelse.

Sak 2.     Valg av 2 nye medlemmer i styret hvis punkt 1 går gjennom som styrets innstilling.

Sak 3.     Valg av leder.

                Valgkomiteen er i arbeid.

Påmelding til årsmøtet sendes på epost til ivar@nye-troms.no innen klokken 12.00 tirsdag 13. april. Innkalling til møte sendes klokken 16.00 møtedagen.

 

Ivar Løvland, leder LSSL.